Open image
 
CURR MIN AVG MAX
0.0 44.1 49.3 Boilerio temperatūra
0.0 20.7 22.0 Kambario temperatūra
Šildymo sistemos siurblys
Boilerio siurblys
Recirkuliacija
Granulinio katilo paleidimas
0.0 44.3 49.0 1 Boilerio temperatūra
0.0 31.2 32.0 2 Boilerio temperatūra
CLOSE
Katilo išėjimo temperatūra
Boilerio temperatūra
Kambario temperatūra
Kolektoriaus temperatūra
Lauko temperatūra
Pavaros atidarymas
Pavaros uždarymas
Šildymo sistemos siurblys
Boilerio siurblys
Recirkuliacija
Granulinio katilo paleidimas
[PID1_St]
Užduota kontūro temperatūra
Užduota kambario temperatūra
[Fl1_GK]
[s_T0]
[s_T1]
1 Boilerio temperatūra
2 Boilerio temperatūra
[s_Uin]
[s_PW]
[s_Wh]
[s_kWhT]
[s_STB]
MENU