2018-02-23 19:49:08
25.1°C
47.3°C
Namuose : 19.6 °C
Namai nešildomi
25.1°C
Paskutiniai duomenys
Lauke : -8.8 °C
Kolektorius: 12.6°C
19:49
ON
AUTO
OFF
Užduota: 2 rež. - 19.30
19.30
ON
AUTO
OFF
Recirkuliac
Siurblys
Lauke
Dabar yra
katilo C*
ON
AUTO
OFF


CLOSE
MENU