2019-01-20 21:37:07
77.5°C
51.8°C
Namuose : 21.0 °C
Namai nešildomi
Paskutiniai duomenys
Lauke : -7.0 °C
Kolektorius: 26.0°C
21:37
ON
AUTO
OFF
Užduota: 5 rež. - 20.80
20.80
ON
AUTO
OFF
Rec
Grindu siurblys
Laukas
Dabar yra
ON
AUTO
OFF
Boilerio siurblys


CLOSE
MENU