2018-06-21 04:01:08
18.7°C
46.0°C
Namuose : 22.0 °C
Namai nešildomi
18.7°C
Paskutiniai duomenys
Lauke : 13.7 °C
Kolektorius: 18.0°C
04:01
ON
AUTO
OFF
Užduota: 8 rež. - 17.00
17.00
ON
AUTO
OFF
Recirkuliac
Siurblys
Lauke
Dabar yra
katilo C*
ON
AUTO
OFF


CLOSE
MENU