2017-09-26 15:46:06
16.5°C
42.6°C
Namuose : 20.6 °C
Namai nešildomi
16.8
Duomenys atnaujinti
Yra: 16.1°C
15:47
ON
AUTO
OFF
Užduota: 8 rež. - -2313.10
-2313.10
ON
AUTO
OFF
Recirkuliac
Siurblys
Lauke
Dabar yra


CLOSE
MENU