2018-09-20 06:50:08
17.3°C
42.9°C
Namuose : 19.3 °C
Namai nešildomi
17.3°C
Paskutiniai duomenys
Lauke : 12.8 °C
Kolektorius: 16.9°C
06:50
ON
AUTO
OFF
Užduota: 8 rež. - -2313.10
-2313.10
ON
AUTO
OFF
Recirkuliac
Siurblys
Lauke
Dabar yra
katilo C*
ON
AUTO
OFF


CLOSE
MENU