2018-12-14 03:52:09
82.2°C
51.6°C
Namuose : 21.0 °C
Namai nešildomi
Paskutiniai duomenys
Lauke : -0.3 °C
Kolektorius: 25.3°C
03:52
ON
AUTO
OFF
Užduota: 4 rež. - 20.50
20.50
ON
AUTO
OFF
Recirkuliac
Grindu siurblys
Laukas
Dabar yra
ON
AUTO
OFF
Boilerio siurblys


CLOSE
MENU